مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Wednesday 23 September 2020 - الأربعاء 06 صفر 1442 - چهارشنبه 2 7 1399
 
 
مجموعه کتب
 
 
 
 
 
 
كتابخانه بزرگان دین
 

کتابهای حضرت امام خمینی ره

کتابهای شهید مطهری ره

کتابهای حجه السلام قرائتی

کتابهای آیت الله جوادی آملی 

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

 
 
 
 
 
فرقه هاي نوظهور
 
 
 
 
 
 
نمایش مطلب
 
 • سفينة هستي با تمام سرنشينان  
 • 1392-10-08 19:8:55  
 • تعداد بازدید : 30   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • سفینة هستی با تمام سرنشینان
  و در طی مسیر تكاملی خود ، همواره و تحت سنت و نظام لایتغیر الهی، مراتب دون وجود را رها كرده و در پی وصول به مراتب عالیست
   بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
    و در طی مسیر تكاملی خود ، همواره و تحت سنت و نظام لایتغیر الهی، مراتب دون وجود را رها كرده و در پی وصول به مراتب عالیست . انسان ، این موجود ناشناخته  واین اعجوبة عالم وجود ، نه تنها حیات جمادی و نباتی و حیوانی را پشت سر گذاشته و آدم شده است ، بل قصد و توان آن را دارد كه از مقام ملك نیز فراتر رود . و شگفت اینجاست كه بدین مرتبت هم راضی نبوده و خواهان پیشتر و بیشتر رفتن است.
  به گفتة استفان كاوی : اگر بخواهیم موقعیتی را تغییر دهیم ، نخست باید خودمان را تغییر دهیم و برای تغییر خودمان به طور مؤثر ، نخست باید ادراك و مشاهداتمان را تغییر دهیم.  بعد معنوی ، هسته و كانون و تعهد شما نسبت به نظام ارزشی تان است .  یكی از جنبه‌های  بسیار خصوصی و فوق العاده مهم زندگی است. به منابع الهام بخشی معطوف است كه شما را به سطوح عالی ارتقاء و به حقایق ابدی بشریت پیوند می دهد.  و مردم آن را به شیوه‌ای كاملاً متفاوت انجام می دهند.
  رفتار ما تابع اصول است . زندگانی هماهنگ با اصول نتایج مثبت به بار می آورد و تخلّف از آنها عواقب منفی . در هر وضعیتی آزادیم كه واكنش خود را انتخاب كنیم . امّا با این كار نتیجة ملازم با آن را نیز انتخاب می كنیم . با بلند كردن یك سر چوب ، آن سر چوب را نیز بلند می كنیم .
  به گفتة تیل هارد چاردین : ما موجودی مادی نیستیم كه از تجربه‌های معنوی و الهی برخوردار باشیم، بلكه مخلوقی الهی هستیم كه با تجربه‌های مادی سروكار داریم .
  چكیده :
     در چهارده قرن اخیر نوشته‌های بیشمار ادبی شامل كتاب و مقاله و گزارشات پژوهشی دربارة كیفیت معجزه آسای قرآن كریم به رشتة تحریر در آمده است . در این نوشته ها فصاحت بیان و فضیلت ادبی و معجزات علمی و حتی جاذبة سبك آهنگ تلاوت قرآن كریم تشریح شده است .
  با وجود این، تحقیق در اعجاز قرآن كریم به علّت احساسات بشری و تعصبّات و جانبداریهای كوركورانه و عدم هماهنگی صحیح و تفسیر بی‌طرفانه ـ آن گونه كه شایسته است ـ صورت نگرفته و در این زمینه متناسب با عقیدة نویسندگان قلم فرسایی شده است . باید توجه داشت كه در دنیای امروز تنها موضوعاتی مورد قبول واقع می‌شوند كه كاملاَ علمی باشند و قابل لمس تا مردم آن را بپذیرند .
  در این مقاله ما با یك بررسی اجمالی از آیه بسم الله الرٌحمان الرٌحیم می خواهیم نظریاتی چند را در بارة آیه مذكور بیان كنیم و با یك دسته بندی از اطلاعات جمع آوری شده نتایجی را به دست آوریم كه تا حدی نشان دهد این آیه، مهمترین آیة قرآن كریم می باشد. كلّ نتایج، با چند محاسبة بسیار سادة ریاضی به دست آمده كه همه می توانند آن را به راحتی بفهمند ، بررسی این نتایج، شگفت‌آور است  زیرا ما را متوجه
  ارتباطی می‌سازد  مابین حروف و كلمات ، جایگاه آنها و... با 23 سال رسالت و 40 سال قبل از رسالت و ارتباط آن با سالهای مكی و مدنی بودن و حتی سالهایی از  دعوت پیامبر (ص) كه به صورت مخفیانه انجام گرفته است. و این ارتباط اگرچه ممكن است ساده به نظر آید، بیانگر نظم خارق‌العاده و شگفتی است كه در قرآن موجود است.
  این مطالب از هیچ منبعی اخذ نشده و تنها حاصل تأملات نگارندة مقاله در برخی از آیات قرآن كریم است.
   ... ابتدا حروف آیة « بسم الله الرّحمان الرّحیم» را تجزیه وتحلیل می‌كنیم :
  *1-1 كلّ آیه بسم الله الرّحمان الرّحیم  از 10 حرف متفاوت ساخته شده   :  
                                                                

                                (ب س  م ا  ل ه ر ح  ن ی  )
  1- ب  2- س  3- م  4- الف  5- ل   6- ه  7-ر  8-ح  9- ن  10- ی
  *1-2  توجه كنید در زبان عربی، تشدید زمانی به وجود می آید كه دوحرف مثل هم و پشت سر هم بیاید اوّلی ساكن و دومی متحرك باشد . از لحاظ نوشتاری یكی از حروف در دیگری مخفی شده تنها یكی از آنها را می نویسند ...
  « انّه من سلیمان و انّه  بسم الله الرّحمان الرّحیم»
  ا ن ن ه م ن س ل ی م ا ن و ا ن ن ه ب س م ا ل ل ل ه ا ل ر رح م ا ن ا ل ر رح ی م

   4       2        6        1    4       3         5           8                7
  4+2+6+1+4+3+5+8+7=40
  این آیه دقیقا 40 حرف دارد كه نشان كامل 40 سالگی رسول اكرم (ص) می باشد زیرا پیامبر اكرم (ص) در سن 40 سالگی به پیامبری برگزیده شدند . این آیه مكمل آیه اول سوره الحمد می باشد كه « بسم الله الرّحمان الرّحیم» و دارای 23 حرف می باشد . این دو آیه با همدیگر سن پیامبر اكرم (ص) یعنی 63 را نشان می دهد ( 40+23=63) .
  نكته 1 : در قرآن كریم از 114 « بسم الله الرّحمان الرّحیم» موجود در آن، تنها دو تای آن دارای نشان آیه می باشند ( آیه اول سوره الحمد و آیه 30 سوره نمل ) به بیان دیگر از 6236 آیه تشكیل دهند قرآن كریم تنها 2 آیه آن دارای « بسم الله الرّحمان الرّحیم» می باشد .
  و 112 آیه دیگر نشان آیه را ندارند . پس آیه اول سوره الحمد مكمل آیه 30 سوره نمل می باشد ...

  *1
  ابتدا حروف آیة « بسم الله الرّحمان الرّحیم» را تجزیه وتحلیل می‌كنیم :

  *1-1 كلّ آیه بسم الله الرّحمان الرّحیم  از 10 حرف متفاوت ساخته شده   :                                                                          
                                (ب س  م ا  ل ه ر ح  ن ی  )

  1- ب  2- س  3- م  4- الف  5- ل   6- ه  7-ر  8-ح  9- ن  10- ی
  *1-2  توجه كنید در زبان عربی، تشدید زمانی به وجود می آید كه دوحرف مثل هم و پشت سر هم بیاید اوّلی ساكن و دومی متحرك باشد . از لحاظ نوشتاری یكی از حروف در دیگری مخفی شده تنها یكی از آنها را می نویسند .
  در این آیه مبارك 3 عدد تشدید وجود دارد در كلمات الله – الرّحمان – الرّحیم .
  وقتی كه این كلمات را از حالت تشدید خارج می كنیم به صورت زیر نوشته می شوند .

   الله                          ا ل  ل  ل  ه

  الرّحمان                     ا ل ر ر ح ا م ن

  الرّحیم                      ا ل ر ر ح ی م
  *1-3 توجه كنید: این آیه مباركه یك الف در « الرّحمان» دارد كه خوانده می‌شود، امّا در رسم‌الخط قرآنی نوشته نمی‌شود، و هنگامی كه نوشته شود، چنین است:
  الرٌحمان                    ا ل ر ر ح م    ا    ن

   *1-4 با توجه به بند 1 و 2 و 3 در حالت كلی، این آیه مباركه، شامل حروف زیر است:
  ب س م    ا ل ل ل ه   ا ل ر ر ح م ا ن   ا ل ر ر ح ی م
    3           5                 8                 7            =  23

  تعداد هر یك از حروف بكار رفته در آیه به تفكیك برابر :
     ب = 1           س = 1      م =3       الف = 4         ل = 5        

     ه = 1            ر = 4       ح = 2       ن = 1          ی = 1
   1+1+3+4+5+1+4+2+1+1=23
  یعنی این آیه در حالت تجزیه شده، به صورت كامل دقیقاً 23 حرف دارد .
  2
  در بخش دوم می‌خواهیم جایگاه این آیة مباركه را در قرآن كریم بیاوریم .

  *2-1 درترتیب چیدمان قرآن كریم  « بسم الله الرّحمان الرّحیم» اولین آیه است ( آیه اول سوره الحمد )                                 

  *2-2 در قرآن كریم 114 بار تكرار شده در 113 سوره یعنی فقط یكی از سوره‌ها

  دارای « بسم الله الرّحمان الرّحیم» نمی باشد و آن سوره توبه است . و به جای آن سورة نمل

  دارای 2 عدد « بسم الله الرّحمان الرّحیم» در ابتدا و در آیه 30 می باشد .

  *2-3 یكی از نكات جالب و در واقع یكی از سؤالات ما این است كه چرا در قرآن كریم

  در آغاز سورة توبه، « بسم الله الرّحمان الرّحیم» وجود ندارد  و بقیه سوره‌ها  دارای این آیه عظیم هستند ولی در سورة نمل 2 « بسم الله الرّحمان الرّحیم» وجود دارد(یكی در ابتدای سوره و دیگری در آیة 30 ) ؟
  *2-4 آیه 30 سوره نمل:
  « انَّه مِنْ سُلیمان وَ انَّه بسم الله الرَّحمان الرَّحیم»
  توجه كنید: این آیه بجز « بسم الله الرّحمان الرّحیم» حروف و كلمات دیگری نیز دارد كه این آیه را از 113 آیة دیگر متمایز می‌سازد.
  *3
  بخش سؤالات :
  *3-1 چرا آیه « بسم الله الرّحمان الرّحیم» در قرآن 114 بار تكرار شده است ؟
  *3- 2 چرا ابتدای سوره توبه مثل سایر سوره ها « بسم الله الرّحمان الرّحیم» ندارد ؟
  *3-3 چرا « بسم الله الرّحمان الرّحیم» در ابتدای سوره‌ها آمده ؟
  *3-4 حكمت آیه 30 سوره نمل چیست ؟ و چرا در این سوره 2 « بسم الله الرّحمان الرّحیم» وجود دارد ( یكی در ابتدا و دیگری در آیه 30 ) ؟
  *3-5  آیا حروف و كلمات رابطه ای با سایر ویژگیهای این آیه عظیم دارد ؟
  *4
    سالهای رسالت پیامبر اعظم (ص ) :
  سوره‌های قرآن كریم به لحاظ تفاوت زمان و مكان نزول، دو قسم هستند؛ اوّل: سوره های مكی كه  قبل از هجرت و در دوره 13 ساله اوّل رسالت در مكّه بر پیامبراكرم (ص ) نازل شد و دوم سوره‌های مدنی كه بعد از هجرت و در دورة  ده ساله رسالت در مدینه بر پیامبر اكرم ( ص ) نازل شده است . (سالهای رسالت = 13 سال در مكه + 10 سال در مدینه = 23 ).
  یعنی هجرت و آن مبداء بزرگ این تقسیم بندی را به وجود آورده است جالب این جاست كه سوره های مكی و مدنی از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند  از جمله محتوای آیات و...
  بحث مربوط به این موضوع در تمام كتابهای علوم قرآنی و دینی به صورت بسیار وسیعی آمده و ما فقط در این جا به موارد زیر احتیاج داریم .
   *4-1 سالهای رسالت پیامبر اكرم ( ص )  23 بوده است .
  *4-2 سالهای قبل از هجرت  (رسالت در مكه ) 13 سال .
  *4-3 سالهای بعد از هجرت  (رسالت در مدینه ) 10 سال .
  *4-4 سالهایی كه دعوت پیامبر ( ص ) به صورت مخفیانه انجام گرفته است 3 سال بوده است كه جزء 13 سال مكی است .
  *5
  سنّ پیامبر اكرم ( ص ) .
  *5-1 سن پیامبر اكرم ( ص ) 63 بوده است .
  *5-2 سالهای رسالت ایشان 23 بوده است .
  *5-3 سالهای قبل از رسالت با توجه به بند 1و2 برابر 40 سال می باشد . ( ایشان در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث شدند )
   *6 :
  در اینجا می خواهیم ارتباط 1و2و3و4و5  را به دست آوریم .
  *6-1 اولین نكته مهم در این جا سالهای مخفی رسالت می باشد زیرا این عامل مهم ما را متوجه نكته بسیار مهمی می كند . « بسم الله الرّحمان الرّحیم» دقیقاً 3 سه تشدید دارد. با توجه به تعریف تشدید در بند *1-2  می دانیم كه تشدیدات دارای حروف مخفی در خود هستند ( تشدید زمانی واقع می شود دو حرف مثل هم كه اوّلی ساكن و دومی متحرك باشد پشت سر هم بیاید . یكی از حروف را نوشته و به جای دیگری كه حالت مخفی دارد علامت تشدید را می گذاریم .
  نكته دیگری كه می‌توان از این بحث فهمید این است كه این سه حرف مخفی یكی در كلمة الله و یكی در كلمة الرّحمان و یكی در كلمة الرّحیم می باشد . و این سه تشدید كه سه حرف مخفی را در خود دارد، می‌تواند نمایانگر 3 سال تبلیغ مخفیانه در ابتدای 23 سال رسالت باشد.
  *6-2 مدینه    توجه كنید حروف اصلی تشكیل دهندة این آیة بزرگ ( ب س م ا ل ه ر ح ن ی ) می باشد . با توجه به بند *6-1 و*1-1 و*4-3  می توان فهمید كه این 10 حرف نمایش 10 سال مدنی یا همان بعد از هجرت می باشد . توضیح بیشتر اینكه 10 سال بعد از هجرت در آیه بسم الله الرّحمان الرّحیم  به خوبی نمایش داده شده است وعامل نمایش آن همان تعداد حروف متفاوت بكار رفته در آیه می باشد كه شامل 10 حرف متفاوت زیر است:
   ( ب س م ا ل ه ر ح ن ی )
  *6-3 مكه  در این بند می خواهیم سایر حروف تابعه را جدا كنیم .ابتدا كل حروف بكار رفته در آیه را نوشته و بعد از آن حروف مدنی را كم می كنم تا سالهای مكی به دست آید:
   كل حروف:
   ب = 1        س = 1        م =3         الف = 4           ل = 5                      
      ه = 1              ر = 4      ح = 2      ن = 1          ی = 1
    1+1+3+4+5+1+4+2+1+1=23
  * از كلّ حروف 10 حرف اصلی را كه مربوط به حروف مدنی می باشد جدا می كنیم .
  ب1  –  س1 –  م1 –  الف 1  – ل 1  – ه1  – ر1  – ح 1 – ن1   – ی1
  1+1+1+1+1+1+1+1+1+1= 10
  باقی مانده حروف :
   م 2   – الف 3   – ل4   – ر3   – ح 1
  13=10- 23 (سالهای رسالت در مكّه ).
  2+3+4+3+1=13 باقی مانده 13 است كه نشانگر سالهای تبلیغ در مكه (قبل از هجرت) است.
  توجه كنید كه 3 سه سال مخفی نیز جزء این 13 می باشد و شامل ( 1 ل-2ر) می باشد .
  بعد از دسته بندی بالا *6-3 را دسته بندی می كنیم :
  مكی ( م 2  – الف 3 – ل4 – ر3  – ح 1)   =  13 ( 3 سال مخفی + 10 سال آشكار )
  مدنی (ب1– س1– م1 - الف 1 – ل 1– ه1– ر1– ح 1 – ن1– ی1)= 10
  *  6 -4 نتیجه ای كه از موارد بالا می توان گرفت این است كه این آیه مباركة « بسم الله الرّحمان الرّحیم»  دقیقا به میزان 114 بار در قرآن كریم تكرار شده است جالب این جاست كه تعداد سوره های قرآن كریم دقیقاً 114 می باشد این حالت اعجاب انگیز فقط در مورد « بسم الله الرّحمان الرّحیم» صادق است نتیجه ای كه از این جا حاصل می شود این است كه « بسم الله الرّحمان الرّحیم» نماد كل قرآن كریم است .   
  *6-5   اوّلین سوره قرآن كریم در ترتیب چیدمان، سورة الحمد است و این سوره به دلیل جایگاه والای آن در قرآن كریم با توجه به آیه (و لقد  آتیناك  سَبْعَاً مِن المَثانی و القرآن العظیم ).  و جایگاه واجب آن در نماز و نیز اولین سوره در ترتیب چیدمان  قرآن كریم مهمترین سوره قرآن كریم می باشد . با توجه به جایگاه سوره الحمد چون اولین آیة این سورة كبیر « بسم الله الرّحمان الرّحیم» می باشد و این آیه 114 بار در قرآن كریم تكرار شده است، پس می توان از این جهت لقب مهمترین آیه قرآن كریم را به آن داد .جالب این جاست كه از كل 114 بار تكرار 113 بار آن در ابتدای سوره‌ها می باشد كه این خود می‌تواند دلیل دیگری برای این مدعا باشد .
  * 6-6 نتیجة دیگری كه می‌توان از تعداد حروف این آیه عظیم گرفت وآن یك دلیل دیگر برای ادعای ماست كه گفتیم« بسم الله الرّحمان الرّحیم» نماد كل قرآن كریم است:
   با توجه به بند *4-1و*5-2 كه كل قرآن كریم در 23 سال بر پیامبر اعظم (ص) نازل شد و تعدادحروف این آیه عظیم نیز دقیقا 23 می باشد و این 23 حرف حتی جزئیات كلی 23 سال را اعم از 13 سال مكی و 10 سال مدنی را نیز در خود دارد ( 10 سال مدنی نماد آن 10 حرف تشكیل دهنده آیه می باشد و 13 سال مكی كه سه سال آن مخفی بوده دارای نماد 13 حرف باقی مانده است كه سه تشدید نیز نماد سه سال مخفی می باشد ) .
  *6-7
  اما یكی از جالبترین حالات ممكن كه نشان می دهد تمام مطالب بالا با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده درست می باشد بررسی آیه 30 سوره نمل می باشد .
   آیه 30سوره نمل:
  « إنّه من سلیمان و إنّه بسم الله الرّحمان الرّحیم»
  این آیه تنها آیه‌ای می باشد كه همراه « بسم الله الرّحمان الرّحیم» دارای كلمات دیگری است،  زیرا 113 « بسم الله الرّحمان الرّحیم»  دیگر در ابتدای سوره‌ها آمده اند و هیچ گونه حرف یا كلمه‌ای به همراه ندارند . بررسی آیه 30 سوره نمل این واقعیت را برای ما نمایان می كند كه این آیه و تركیبات حروف آن یك مكمل به تمام معنی می باشد . زیرا وقتی كه آن را تجزیه كرده و تشدیدات آن را از حالت مخفی خارج می كنیم حالت بسیار جالب زیر را خواهیم داشت :
  « انّه من سلیمان و انّه  بسم الله الرّحمان الرّحیم»
  ا ن ن ه م ن س ل ی م ا ن و ا ن ن ه ب س م ا ل ل ل ه ا ل ر رح م ا ن ا ل ر رح ی م
   4       2        6        1    4       3         5           8                7
  4+2+6+1+4+3+5+8+7=40
  این آیه دقیقا 40 حرف دارد كه نشان كامل 40 سالگی رسول اكرم (ص) می باشد زیرا پیامبر اكرم (ص) در سن 40 سالگی به پیامبری برگزیده شدند . این آیه مكمل آیه اول سوره الحمد می باشد كه « بسم الله الرّحمان الرّحیم» و دارای 23 حرف می باشد . این دو آیه با همدیگر سن پیامبر اكرم (ص) یعنی 63 را نشان می دهد ( 40+23=63) .
  نكته 1 : در قرآن كریم از 114 « بسم الله الرّحمان الرّحیم» موجود در آن، تنها دو تای آن دارای نشان آیه می باشند ( آیه اول سوره الحمد و آیه 30 سوره نمل ) به بیان دیگر از 6236 آیه تشكیل دهند قرآن كریم تنها 2 آیه آن دارای « بسم الله الرّحمان الرّحیم» می باشد .
  و 112 آیه دیگر نشان آیه را ندارند . پس آیه اول سوره الحمد مكمل آیه 30 سوره نمل می باشد .
  نكته 2 : اگر نكته 1 را در نظر نگیریم آیه 30 سوره نمل مكمل تك تك 113 آیه دیگر می باشد .در هر حال آیه 30 سوره نمل یك واقعیت را با خود دارد و آن نشان دادن سن پیامبر اكرم (ص) در زمان مبعوث شدن به پیامبری می باشد .
  توجه كنید این آیه همچنین نشان می دهد كه این حالت نیز دلیل دیگری بر نماد كل قرآن كریم بودن « بسم الله الرّحمان الرّحیم» می باشد زیرا در حالت مكمل سن كامل پیامبر اكرم (ص) یعنی 63 را نشان می دهد . و نیز مهمترین آیه قرآن كریم بودن را نیز نمایش می دهد .
  1.   114 بار تكرار شده كه برابر تعداد كل سوره‌های قرآن كریم می‌باشد.
  2.   23  حرف دارد كه برابر كلّ سالهای نزول قرآن كریم است .
  3.    2 آیه نشانه دار آن 63 حرف دارند كه برابر كلّ سالهای عمر شریف پیامبر اعظم (ص) می باشد .
  نتیجه گیری :
  در این مقالة مختصر سعی شده است كه نظم موجود در قرآن كریم را با توجه به ریاضیات  نمایش دهیم و نشان دهیم برای بررسی آیات قرآن كریم علاوه بر معنی، معیارهای دیگری  وجود دارد كه می تواند در تفسیر آیات مد نظر قرار گیرد . در واقع برای تفسیر صحیح آیات قرآن كریم باید از جمیع جهات بدانها نگریسته شود .
  از تجزیه و تحلیل جزئی بالا نتیجه می‌گیریم كه با معیارهای علمی می توان ارتباطهای  موجود در آیات قرآن كریم را با توجه به امكانات در دسترس تا حدودی كه امكان‌پذیر  باشد شناخت و آن را بسط داد . شناخت هر چه بیشتر از قرآن كریم ما را بیشتر ترغیب می‌كند كه به دنبال ناشناخته‌های آن باشیم. البته تجزیه و تحلیل بالا شاید صدها ایراد و اشكال داشته باشد، ولی این خاصیت را در خود دارد كه علاقه‌مندان به علوم قرآنی آن را راهی برای تفكرات خود بدانند.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :
   
   
   
  ليست مقالات
   
   
   
   

  درباره ما | تماس باما  |  نقشه سایت |خبرخوان

  هرگونه کپی برداری ازسایت محفوظ می باشد فقط با ذکر منبع مانعی ندارد